Psykoterapia, parisuhdeterapia, perheterapia

Psykoterapeutti J-P (Juha-Pekka) Salonen


Toimin yksityisenä psykoterapeuttina ja teen yksilöterapiaa, parisuhdeterapiaa sekä perheterapiaa Järvenpäässä ja Helsingissä.  Koulutuksiltani olen psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti.  Tapaamisten toteuttaminen on mahdollista myös puhelimitse tai suojatulla yhteydellä videovälitteisesti.

Terapiaan voi hakeutua monista eri syistä ja sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Tapaamisiin voi tulla yksin, puolison tai perheen kanssa, mukana voi olla myös jäseniä lapsuuden perheestä, muita sukulaisia tai läheisiä. Käyntejä voi olla muutamasta kerrasta pidempiin säännöllisiin Kelan tukemiin psykoterapiaprosesseihin.

Haasteina terapiaan hakeutuneilla ihmisillä ovat voineet olla esimerkiksi vuorovaikutusongelmat, ero tai erouhka, seksuaalisuus, uskottomuus, perheväkivalta tai lähisuhdeväkivalta, mielenterveysongelmat, masennus, uusperhe haasteet, muutokset tai kriisit perhesuhteissa, päihdeongelmat, riippuvuudet, erilaiset somaattiset sairaudet tai oman henkilöhistorian haasteet.

Perheterapeuttina olen työskennellyt myös perheiden kanssa joissa on ollut erilaisia lasten tai nuorten käytös- tai mielenterveysongelmia. Työkokemusta minulla on sosiaali- ja terveysalalta eri työtehtävistä vuodesta 1997 lähtien.


Terapiakoulutukseni:
Erityistason perheterapeutti 2006
Psykoterapeutti 2007
Pariterapeutti 2012
Tunnekeskeinen pariterapia (EFT) 2010 ja 2016
Vakauttava hoito perheterapiassa 2015

Vakautta vanhemmuuteen- ryhmänohjaaja koulutus, Traumaterapiakeskus 2018


Työkokemukseni:

Järvenpään Perheneuvola, perheterapeutti; työskentely perheiden, aikuisten ja lasten kanssa.

Järvenpään seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskus, perheneuvoja; pari- ja perheterapia 

Nurmijärven seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskus, perheneuvoja; pari- ja perheterapia

Lyömätön Linja Keravalla; työskentely väkivallan kokijoiden, tekijöiden ja lasten kanssa.

Lyömätön Linja Espoossa; työskentely väkivaltaa käyttäneiden miesten kanssa.

Oulunkylän vastaanottokoti; työskentely lastensuojelussa vastaanotto-osastolla.

Yksityinen ammatinharjoittaja vuodesta 2010 lähtien psykoterapeuttina ja työnohjaajana.


KELA:n tukemat psykoterapiat:

Kuntoutuspsykoterapia; 16-67 -vuotiaille terapiamuotona paripsykoterapia, perheterapia ja vanhempainohjaus.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus; palveluntuottaja perheterapiaan Eteläisen sekä Keskisen vakuutuspiirin alueelle.

Tukea psykoterapiaan voivat myöntää myös eri perustein esimerkiksi HUS, vakuutusyhtiöt tai Melan Välitä viljelijästä -projekti

 

Lasten psykoterapioiden tuottaja:

Nurmijärven, Hyvinkään, Keravan, Järvenpään, Mäntsälän ja Pornaisten alueella kyseisten kuntien kilpilutuksessa.


Muuta asiantuntijatyötä:

Irti Huumeista ry:n perheterapiahanke.

Erilainen matka – kun perheeseen syntyy keskoslapsi -DVD. HYKS Lastenklinikan Vastasyntyneiden teho-osaston ja Taideteollisen korkeakoulun yhteistyöhanke.