Työnohjaaja (STOry), HTM Anita Salonen


 

Annan ryhmä-, työryhmä- ja yksilötyönohjausta asiakkaiden työpaikalla Etelä-Suomen alueella sekä vastaanottotiloissamme Helsingissä ja Järvenpäässä. Tapaamisten toteuttaminen on mahdollista myös etänä suojatulla videoyhteydellä.

Työnohjaus on prosessi, joka edistää ohjattavan ammatillista kasvua, yhteistyövalmiuksia ja työroolien selkiyttämistä. Työnohjauksen tehtävänä on auttaa jaksamaan vaativassa työssä sekä vahvistaa työntekijän hyvinvointia ja voimavaroja.

Työnohjaus voi olla pidempikestoista, jolloin jo aloitettaessa sovitaan muutaman vuoden prosessista, tai se voi koostua vain muutamasta tapaamisesta nopealla aikataululla. Työnohjaus voi olla suunnattu yrityksen henkilöstölle ja/tai esimiehille. Työnohjauksen tavoitteet ja kesto määritellään tarpeen mukaan aina asiakaskohtaisesti. Tarpeet voivat liittyä esimerkiksi asiakastyöstä nouseviin tilanteisiin tai työyhteisön toimivuuteen liittyviin asioihin.

Olen koulutukseltani voimavarakeskeinen työnohjaaja ja koulutuksen järjesti Dialogic Oy. Olen Suomen työnohjaajat ry:n jäsen minulla on Perhehoitoliiton pätevyys sijaisperheiden ja perhehoidon työnohjaajaksi. Työnohjaajana olen toiminut toimistotyöntekijöille ja asiantuntija- sekä esimiestehtävissä toimiville seurakunnissa sekä järjestöissä.

Työskentelen tällä hetkellä Kirkkohallituksessa.  Olen toiminut projektipäällikkönä sosiaalialan järjestössä. Esimieskokemusta minulla on myös seurakunnan diakoniatyössä kymmenen vuoden ajalta. Työni on sisältänyt henkilöstöjohtamisen lisäksi toiminnan asiakaslähtöistä kehittämistä, asiakastyötä erilaisissa tilanteissa elävien ihmisten kanssa sekä asiakastyötä tekevien työntekijöiden tukemista. Erilaisia diakoniatyön tehtäviä, kuten asiakastyötä ja ryhmänohjausta olen tehnyt vuodesta 1995.

Olen pohjakoulutukseltani hallintotieteen maisteri ja sairaanhoitaja-diakonissa. Työnohjaajakoulutuksen lisäksi olen opiskellut palvelumuotoilun tuotekehittäjän ammattitutkinnon, johtamisen erityisammattitutkinnon (JET) sekä musiikkiterapiaa Jyväskylän yliopistossa. Defusing-ohjaajakoulutuksen suoritin keväällä 2015.