J-P Salonen, Työnohjaaja (STOry), psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, sosionomi


Annan työnohjausta asiakkaiden työpaikalla Etelä-Suomen alueella sekä vastaanottotiloissamme Helsigissä ja Järvenpäässä.

Tapaamisten toteuttaminen on mahdollista myös etänä tai suojatulla videoyhteydellä. 

Työnohjaus on prosessi, joka edistää ohjattavan ammatillista kasvua, yhteistyövalmiuksia ja työroolien selkiyttämistä. Työnohjauksen tehtävänä on auttaa jaksamaan vaativassa työssä sekä vahvistaa työntekijän hyvinvointia ja voimavaroja. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä- ja työryhmätyönohjauksena. Se voi olla pidempikestoista, jolloin jo aloitettaessa sovitaan usean vuoden prosessista, tai se voi koostua vain muutamasta tapaamisesta nopealla aikataululla. Työnohjaus voi olla suunnattu yrityksen henkilöstölle ja/tai esimiehille.

Valmistuin työnohjaajaksi vuonna 2010 Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskuksesta. Olen Suomen Työnohjaajat ry:n jäsen ja minulla on Perhehoitoliiton pätevyys sijaisperheiden ja perhehoidon työnohjaajaksi. Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2010 alkaen työryhmille, esimiehille ja yksittäisille työntekijöille.

Työkokemusta minulla on sosiaalialalla vuodesta 1997 alkaen perheterapiasta Järvenpään perheneuvolasta, pariterapiasta Järvenpään sekä Nurmijärven Perheasiain neuvottelukeskuksista, väkivaltatyöstä Espoon ja Keravan Lyömättömästä linjasta sekä lastensuojelusta Helsingistä.  Työssäni olen asiakastyön lisäksi osallistunut työn kehittämiseen.

Hyväksytyt kaupunkien kilpailutukset Espoo ja Lahti .


Kokemus työnohjaajana:

 • Lastensuojelu; lastenkodit, vastaanottokodit, perhekodit, sijaisperheet, perhehoito
 • Ammatilliset oppilaitokset; esimiehet, kuraattorit, opettajat
 • Nuorisotyö, etsivä nuorisotyö
 • Perhetyö; neuvolan, sosiaalihuollon ja lastensuojelun
 • Perusopetuksen kuraattorit
 • Päiväkodit
 • Psykoterapeutit, perheterapeutit
 • Fysioterapeutit
 • Perheväkivalta ja lähisuhdeväkivalta; terapeutit ja ryhmänohjaajat 
 • Kotihoidon työntekijät
 • Järjestöjen työntekijät ja palveluohjaajat
 • Perheyritykset
 • Vapaaehtoiset; seurakunnat ja Rikosuhripäivystys 
 • Seurakunnan työntekijät