Psykoterapia, parisuhdeterapia, perheterapia

Psykoterapeutti J-P (Juha-Pekka) SalonenKoulutuksiltani olen psykoterapeutti sekä perhe- ja pariterapian kouluttaja.

Terapiatapaamisten toteuttaminen on mahdollista vastaanottotiloissamme Helsingissä, Järvenpäässä tai etänä suojatulla videoyhteydellä. Tapaamiset on mahdollista pitää myös englanniksi. Terapiaan voi hakeutua monista eri syistä ja sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Pituudeltaan terapia voi olla lyhytterapiaa tai Kelan tukemaa pidempää psykoterapiaa. Tapaamisiin voi tulla yksin, puolison tai perheen kanssa, mukana voi olla myös jäseniä lapsuuden perheestä, muita sukulaisia tai läheisiä.

Haasteina terapiaan hakeutuneilla ihmisillä ovat voineet olla esimerkiksi vuorovaikutusongelmat, ero tai erouhka, seksuaalisuus, uskottomuus, perheväkivalta tai lähisuhdeväkivalta, mielenterveysongelmat, masennus, uusperhe haasteet, muutokset tai kriisit perhesuhteissa, päihdeongelmat, riippuvuudet, erilaiset somaattiset sairaudet tai oman henkilöhistorian haasteet. Perheterapeuttina olen työskennellyt myös perheiden kanssa joissa on ollut erilaisia lasten tai nuorten käytös- tai mielenterveysongelmia. Työkokemusta minulla on sosiaali- ja terveysalalta eri työtehtävistä vuodesta 1997 lähtien.


Työkokemukseni:

Järvenpään Perheneuvola

Järvenpään sekä Nurmijärven seurakuntien Perheasiain neuvottelukeskus

Lyömätön Linja Espoossa sekä Keravalla

Oulunkylän vastaanottokoti

Yksityinen ammatinharjoittaja vuodesta 2010 lähtien 


Terapiakoulutukseni:

Erityistason perheterapeutti 2006
Psykoterapeutti 2007
Pariterapeutti 2012

Perhe- ja pariterapian kouluttaja, Dialogical approaches in couple and family therapy, Psychotherapy trainers training 2022

Tunnekeskeinen pariterapia (EFT) 2010 ja 2016
Vakauttava hoito perheterapiassa 2015

Vakautta vanhemmuuteen- ryhmänohjaaja koulutus, Traumaterapiakeskus 2018


KELA:n tukemat psykoterapiat:

Kuntoutuspsykoterapia; 16-67 -vuotiaille terapiamuotona paripsykoterapia, perheterapia ja vanhempainohjaus.  Paripsykoterapiaa tai perheterapiaa on mahdollista saada yksilöterapian rinnalla.

Tukea psykoterapiaan voivat myöntää myös eri perustein esimerkiksi HUS, vakuutusyhtiöt tai Melan Välitä viljelijästä -projekti

 

Muuta asiantuntijatyötä:

Irti Huumeista ry:n perheterapiahanke.

Erilainen matka – kun perheeseen syntyy keskoslapsi -DVD. HYKS Lastenklinikan Vastasyntyneiden teho-osaston ja Taideteollisen korkeakoulun yhteistyöhanke.