Työnohjaus J-P Salonen, Anita Salonen Helsinki, Järvenpää, etävastaanotto

Annamme työnohjausta asiakkaiden työpaikalla Etelä-Suomen alueella sekä vastaanottotiloissamme Helsingissä ja Järvenpäässä. Tapaamisten toteuttaminen on mahdollista videoyhteydellä. Työnohjaus voi olla yksilö-, ryhmä- ja työryhmätyönohjausta.

Työnohjaus on prosessi, joka edistää ohjattavan ammatillista kasvua, yhteistyövalmiuksia ja työroolien selkiyttämistä. Työnohjauksen tehtävänä on auttaa jaksamaan vaativassa työssä sekä vahvistaa työntekijän hyvinvointia ja voimavaroja.

Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä- ja työryhmätyönohjauksena. Se voi olla pidempikestoista, jolloin jo aloitettaessa sovitaan muutaman vuoden prosessista, tai se voi olla kriisityönohjausta ja koostua vain muutamasta tapaamisesta nopealla aikataululla. Työnohjaus voi olla suunnattu yrityksen henkilöstölle ja/tai esimiehille.

Työnohjaaja (STOry), psykoterapeutti J-P Salonen

Lue lisää…

Työnohjaaja (STOry), HTM Anita Salonen

Lue lisää…

Ajankohtaisia artikkeleita työnohjauksesta Työnohjaus.net -sivustolla.